Complementàriament a la nostra activitat valorativa i pericial, oferim als nostres Clients els següents serveis:

  • Assessorament en la contractació d’assegurances.
  • Treballs topogràfics i similars: delimitació de finques, càlcul de moviment de terres, projecte de camins i estudis d’integració paisatgística.
  • Projectes tècnics, estudis ambientals, legalitzacions i direccions d’obra, i en general els encàrrecs propis d’una gabinet d’enginyeria.
  • Recerca sobre l’origen i les causes d’incendis, avaria de maquinària, accidents laborals i patologies de l’edificació.
  • Assessorament tècnic-jurídic en expropiacions en col·laboració amb un Bufet d’Advocats especialistes en Dret Urbanístic.
  • Gestió de finques agrícoles.