Organitzada pel “Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya”, el “Congrés del Món Rural de Catalunya” (Rural’06) parteix d’una necessitat de reflexió col•lectiva sobre el present i el futur del món rural. Per això es persegueix la finalitat de conèixer les inquietuds dels diferents sectors, agricultors, ramaders, pesquers i forestals, així com de la gent que viu i treballa en el món rural; constatar les demandes d’una societat cada vegada més preocupada per la integritat del medi, la qualitat dels aliments i l’equilibri territorial, i iniciar el debat i la reflexió per part de tots.

Dins d’aquest marc, i en l’Assemblea de Cervera, titulada “La Terra, un bé a protegir”, el passat 3 de febrer de 2006, 2AGRO realitza una comunicació lliure, els continguts de la qual els podeu descobrir en el següent link:

veure document