Organitzat pel “Col•legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya”, el curs impartit per Pau Oromí, soci del Gabinet 2AGRO, consta d’una durada de 15 hores i va dirigit a tots els actuals i futurs professionals de l’enginyeria que desitgin adquirir coneixements sobre valoració agrària o iniciar-se com valoradors, taxadors i perits.

Com a novetat de la present edició, destaca que aquest curs s’ofereix també com assignatura de lliure elecció, amb 1,5 crèdits, a tots els alumnes d’Enginyeria Agrònoma de la ”Universitat de Lleida”.

Us facilitem la web del “Col•legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya” on podeu recaptar més informació i també cursar on-line la vostra matrícula:

Més informació aquí