Es tracta d’una activitat en alça. D’una banda, els consumidors són ara més exigents que mai en qualitat i salut alimentària, i per una altra, cada vegada els aliments vénen de més lluny, i per tant són més susceptibles de deteriorar-se.

Aquí el nostre treball consisteix a presentar-nos al port, al magatzem o a la indústria agroalimentària on s’hagi detectat una partida d’aliments sospitosos de no complir amb totes les garanties alimentàries, i inspeccionar la mercaderia. Decidim si pot sortir al mercat o ha de retirar-se.

 

Sota l’epígraf d’inspeccions alimentària, 2AGRO compta amb àmplia experiència en la següent tipologia de peritatges:

  • Inspeccions de fruites i verdures, i en general, productes agrícoles frescos i peribles. Es tracta de mercaderies procedents normalment de països llunyans que han estat transportats en contenidors via marítima, terrestre o aèria, i que arriben a la seva destinació en un estat de conservació deficient. A més d’avaluar els danys, hem de pronunciar-nos sobre si aquests s’han produït durant el transport (per avaria dels mecanismes de refrigeració, insuficient ventilació, maneig inadequat del producte, condicions higièniques deficients, etc.) o bé es deuen a problemes que s’arrosseguen en origen (defectes en els fruits per problemes fitopatològics, climàtics o nutricionals en el cultiu, recol·lecció excessivament tardana o en condicions inadequades, manipulació post collita defectuosa, etc.).
  • Inspeccions d’aliments refrigerats. Es tracta de mercaderies que han de transportar-se i emmagatzemar-se en unes condicions ambientals controlades, sobretot de temperatura. Com en l’anterior cas, han d’avaluar-se els danys i també determinar les causes que van produir el sinistre.
  • Inspeccions i assessorament a empreses agroalimentàries, en matèria de normativa sanitària, ambiental, etiquetatge, etc.
inspecciones_alimentarias_4_2agroEn tots els casos, els serveis del nostre Gabinet poden ser contractats directament per empreses alimentàries o del sector de la logística, o per les companyies asseguradores que cobreixen el transport de mercaderies, o pels Comissaris d’Avaries o altres professionals que operen en els molls de càrrega i descàrrega de mercaderies i enviament o recepció d’aliments.

La metodologia de treball sol ser la següent: s’acudeix al lloc de la inspecció amb caràcter d’urgència; es recapta tota la documentació i informació disponible sobre la mercaderia i el seu transport, s’efectua un mostreig i es practiquen les operacions de control que procedeixin en cada cas (inspecció visual de l’estat de maduresa i dels defectes que puguin presentar els fruits, presa de la temperatura amb termòmetre, estat de duresa dels fruits amb penetròmetre, contingut de sucre amb refractòmetre, etc.). Finalment, s’emet un Informe tècnic, en el qual s’aporta àmplia informació sobre el sinistre, es facilita la taxació dels danys i es conclou sobre la causa del sinistre i les responsabilitats que es deriven.