Organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Organisme dependent de la Conselleria de Governació) el passat dia 28 de gener de 2008, la ponència impartida per en Pau Oromí, soci co-fundador del Gabinet 2AGRO, aborda el tema: LA VALORACIÓ DEL SÒL RURAL: LA CAPITALITZACIÓ DE LA RENTA ANUAL, en el marc de les “Jornades sobre l’Expropiació Forçosa a Catalunya: Mètodes Valoratius i Qüestions Procedimentals”.

Programa curs aquí