JORNADA SOBRE EL REGLAMENT DE VALORACIONS DE LA LLEI DE SÒL: Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre. RÉGIMEN DE VALORACIÓ DEL SÒL EN SITUACIÓ BÀSICA DE SÒL RURAL.

Organitzat per la “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTES”, la ponència impartida per Pau Oromí, soci del Gabinet 2AGRO, va dirigit a tots els professionals que es dediquen al Urbanisme i té com a objectius:

a. Analitzar la mecànica del Reglament de Valoracions des de una perspectiva pràctica.

b. Avaluar las possibilitades estratègiques d’aplicacions del Reglament en el decurs del planejament y de l’operativa urbanística ordinària

Aquesta Jornada es possible gràcies al recolzament de la Universitat Ramón Llull i es portarà a terme a la sala d’actes del Rectorat de la mateixa Universitat.